Deelnemersvoorwaarden

Deelname aan de Academy is voor leden van de Civil Infra Benelux kosteloos. De CIB maakt echter wel kosten om deze Academy te organiseren:

  • Indien een inschrijver niet verschijnt op de Civil Infra Academy, houdt de CIB het recht voor om de gemaakte kosten (zijnde € 75,-) bij deelnemer in rekening te brengen. Het is ter beoordeling van het bestuur om van dit recht gebruik te maken.
  • In geval van verhindering dient deelnemer zelf een vervangende deelnemer af te vaardigen. Afmelden dient uiterlijk 24 uur voor de Civil Infra Academy te gebeuren.
  • Tijdens de Civil Infra Academy hebben we maar een beperkt aantal plaatsen, zonder geldige inschrijving kan je de toegang tot de Civil Infra Academy ontzegt worden.
  • Op het evenement worden beeldopnamen gemaakt die op internet kunnen worden gepubliceerd.