Uitwisseling Civil 3D ontwerpdata

Inleiding

Rijkswaterstaat PPO heeft de Vereniging Infra Ontwerp (VIO) benaderd om met de themagroep Proces een rol te spelen in het beter afstemmen van de uitwisseling van Civil3D ontwerpdata tussen alle partijen die betrokken zijn in het ontwerpen en realiseren van infrastructuur projecten. Het VIO heeft hiertoe de gebruikersgroep ‘Civil Infra Benelux’ (CIB) benaderd voor verdere betrokkenheid. De CIB onderkent het probleem en wil graag een bijdrage leveren om het proces van gegevensuitwisseling met Civl3D verder te optimaliseren en landelijk te standaardiseren.

Probleemstelling

De CIB faciliteert in samenwerking met Autodesk een zgn. Country Kit. Hierin zit onder meer een bibliotheek met Assemblies en een Template met bijbehorende CodeSetStyle en Stijlen die er toe bijdragen om volgens de landelijke ontwerprichtlijnen te kunnen werken. Ondanks dat deze niet geheel up-to-date is, is met name de structuur en opbouw niet eenduidig qua proces en naamgeving waardoor na uitwisseling van ontwerpdata gegevens niet goed geïnterpreteerd worden c.q. niet hergebruikt kunnen worden.

De VIO en de CIB wensen daarom een werkgroep te formeren om enerzijds landelijk eenduidige afspraken te maken rondom het proces en naamgeving van 3D objecten, modellen, assemblies, etc. en anderzijds een update door te voeren van de betreffende onderdelen zodat deze voldoen aan de betreffende naamgeving en de laatste ontwerprichtlijn.

Namens Rijkswaterstaat, VIO en CIB danken wij je hartelijk voor je mogelijke bijdrage!!

Reageren en aanmelden voor de Werkgroep kan t/m 27 november 2020!

Vragen en aanmelden

Vul een naam in
Vul een bedrijf in
Vul een geldig e-mailadres in
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Vul een motivatie in
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Vul een naam in
Ongeldige invoer