Hoe is Civil Infra Benelux opgebouwd ?

De Civil Infra Benelux groep bestaat uit een aantal werkgroepen, elk gefocust op een bepaald product of werkmethodiek. Deze werkgroepen worden gecoördineerd door het hoofdbestuur van CIB, vanuit het bestuur is voor elke werkgroep 1 verantwoordelijke aangewezen, die de werkgroep onder zijn hoede neemt. De werkgroepen bepalen zelf welke onderwerpen inhoudelijk verder worden behandeld, en welke activiteiten ontplooid worden. De werkgroepen bestaan uit leden van het bestuur, maar ook niet-bestuursleden.  Heb je interesse in deelname in een werkgroep, neem dan contact op met de betreffende bestuursverantwoordelijke.

Het bestuur van de Civil Infra Benelux bestaat uit :

Jordy Brouwers - Voorzitter

Richard De Nier - Secretaris

Remco Bastiaans - Penningmeester

Cristian Otter 

Jeroen Tishauser - Civil 3D werkgroep

Renzo van Rijswijk - Revit werkgroep

Bart De Maesschalck

Peter Ingels - Infraworks werkgroep

Dick de Jongh