Login Form

Actie vereist : Geef je interesse aan in je CIB Profiel.

Wat moet ik doen om mijn lidmaatschap te verlengen ?
Vanaf 1 januari 2018 moet ieder profiel op de Civil Infra Benelux website voorzien zijn van 1 of meerdere onderwerpen die je interesse hebben.
Accounts waarbij geen onderwerp is opgegeven worden beschouwd als niet-actief en worden verwijderd.

 Wil je niet meer deelnemen aan de Civil Infra Benelux, dan is geen actie nodig en wordt je vanzelf uitgeschreven.