Introductie werkgroepen

Binnen Civil Infra Benelux zijn een aantal werkgroepen actief. Deze werkgroepen specialiseren zich elk in een bepaald softwarepakket. Momenteel zijn er 3 werkgroepen actief, namelijk Civil 3D,Revit en Infraworks. Iedere werkgroep heeft zijn eigen specifieke taken, en is opgebouwd uit een aantal themagroepen :

Werkgroepen 2018

De werkgroepen gaan aan de slag met bepaalde thema's die door CIB worden vastgesteld (het proces is hieronder aangegeven). De aansturing van een werkgroep gebeurd door 2 bestuursleden, waarvan 1 persoon voorzitter is die de activiteiten in de werkgroep initiëert, evalueert en aanstuurt. Het proces van de werkgroepen ziet eruit als volgt :

Proces werkgroepen