Introductie werkgroepen

Binnen Civil Infra Benelux zijn een aantal werkgroepen actief. Deze werkgroepen specialiseren zich elk in een bepaald softwarepakket. Momenteel zijn er 3 werkgroepen actief, namelijk Civil 3D,Revit en Infraworks. Iedere werkgroep heeft zijn eigen specifieke taken, en is geinitieerd vanuit een kerngroep. Deze kerngroepen zijn (momenteel) onderdeel van het bestuur van CIB.  De indeling is als volgt :

werkgroepen

De werkgroepen gaan aan de slag met bepaalde thema's die door CIB worden vastgesteld (het proces is hieronder aangegeven). De aansturing van een werkgroep gebeurd door een kerngroep, waarvan 1 persoon voorzitter is die de activiteiten in de werkgroep initiëert, evalueert en aanstuurt. Deze voorzitter wordt aangevuld door CIB bestuursleden, om de kerngroepen meer inhoud te geven. In de toekomst is het de bedoeling dat de kerngroepen evolueren tot een 'eigen' identiteit, waarbij de CIB bestuursleden vervangen worden door mensen, welke in de werkgroepen actief zijn. Deelname aan een kerngroep is mogelijk na bewezen diensten in een werkgroep. Op deze manier wordt getracht de kwaliteit van de aansturing van de kerngroep en de inbreng van kerngroepleden op peil te houden. Het proces van de werkgroepen ziet eruit als volgt :

proces