Welkom op onze website

Deze site is bedoeld voor de gebruikers van o.a. Autodesk software op het gebied van infrastructuur, die kennis wil vergaren, maar ook ervaringen wil delen. Het initiatief voor de site komt van een kleine groep enthousiaste gebruikers met elk hun eigen expertise op het gebied van Civil 3D, Revit, Infraworks, Navisworks, 3DS Max, AutoCAD en andere infraproducten en initiatieven. Zo is er kennis en ervaring op het gebied van het wegontwerp, infrastructurele constructies, landschapsinrichting, grondwerk, baggerwerkzaamheden, aanleg van kustlijnen en rivieren.  Natuurlijk zijn ook andere enthousiaste leden welkom!

Lees meer


Laatste Nieuws

Civil Infra Benelux Enquete

Beste CIB leden. 

Vorig jaar hebben we helaas de gebruikersdag moeten annuleren en hebben we ons even terug getrokken om na te gaan denken hoe we in deze tijd de CIB gaan voortzetten. Omdat onze kracht nog het meeste ten goede komt door de live bijeenkomsten, hebben we besloten om geen online gebruikersdag te organiseren dit jaar.  
Normaal was de eerste helft van het jaar hierdoor bezet i.v.m. alle voorbereidingen, echter vervalt dit nu en hebben we besloten om eens goed de thema's en werkgroepen onder de loep te nemen: 

Hierbij dan ook de vraag of jullie de gelinkte enquête willen invullen vóór eind maart, zodat we dit mee kunnen nemen in de doelen voor 2021 en voor de CIA van 2022, welke hopelijk weer live plaats zal gaan vinden.
 
CIB Enquete

Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van de CIB

Werkgroep uitwisseling Civil 3D Ontwerpdata

Rijkswaterstaat PPO heeft de Vereniging Infra Ontwerp (VIO) benaderd om met de themagroep Proces een rol te spelen in het beter afstemmen van de uitwisseling van Civil3D ontwerpdata tussen alle partijen die betrokken zijn in het ontwerpen en realiseren van infrastructuur projecten. Het VIO heeft hiertoe de gebruikersgroep ‘Civil Infra Benelux’ (CIB) benaderd voor verdere betrokkenheid. De CIB onderkent het probleem en wil graag middels het oprichten van een werkgroep een bijdrage leveren om het proces van gegevensuitwisseling met Civl3D verder te optimaliseren en landelijk te standaardiseren.

Klik hier voor meer informatie en deelname aan de werkgroep "Uitwisseling Civil 3D ontwerpdata"

Website onderhoud en verhuising..

Een nieuwe laag asfalt, het vervangen van een voegovergang.. af en toe is wat onderhoud nodig.. 
Zo ook aan onze website. Afgelopen dagen zijn we bezig geweest met het verhuizen van onze website naar een andere server en hebben we het nodige onderhouds- en opschoonwerkzaamheden aan de website gepleegd. De indeling is iets gewijzigd én de eerste voorbereidingen zijn getroffen voor een nieuwe Civil Infra Academy! (Hierover spoedig meer informatie!) 

Loopt je onverhoopt nog tegen problemen op de website aan, of mis je iets? Laat het dan even weten!