Deelnemingsvoorwaarden

Deelname aan de Academy is voor leden van de Civil Infra Benelux kosteloos. De CIB maakt echter wel kosten om deze Academy te organiseren:

  • Indien een inschrijver niet verschijnt op de Civil Infra Academy, houdt de CIB het recht voor om de gemaakte kosten (zijnde € 75,-) bij deelnemer in rekening te brengen. Het is ter beoordeling van het bestuur om van dit recht gebruik te maken.
  • In geval van verhindering dient deelnemer zelf een vervangende deelnemer af te vaardigen. Afmelden dient uiterlijk 24 uur voor de Civil Infra Academy te gebeuren.
  • Tijdens de Civil Infra Academy hebben we maar een beperkt aantal plaatsen, zonder geldige inschrijving kan je de toegang tot de Civil Infra Academy ontzegt worden.
  • Per bedrijf mogen maximaal 4 deelnemers zich inschrijven (excl. sponsoren, sprekers en bestuur). Het bestuur heeft het recht achteraf tickets te annuleren bij overschrijding. 
  • Op het evenement worden beeldopnamen gemaakt die op internet kunnen worden gepubliceerd.
  • Sponsoren hebben conform de sponsorovereenkomst recht op een beperkt aantal kaarten en hoeven zich niet in te schrijven. De kaarten worden gereserveerd. Indien er kaarten niet gebruikt worden kan dit doorgegeven worden en worden deze beschikbaar voor iedereen.
  • Sprekers hoeven zich tevens niet aan te melden.
  • Zowel sprekers als sponsoren hebben vrije keuze in de breakout-sessies.